Người lao động cần mức lương đủ sống

Công nhân xây dựng mua đồ ăn sáng trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân xây dựng mua đồ ăn sáng trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN