Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người lao động cần mức lương đủ sống

Công nhân xây dựng mua đồ ăn sáng trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân xây dựng mua đồ ăn sáng trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN