Nghệ An: Người lao động khó khăn trong tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Giáo viên ngoài công lập ở Nghệ An chưa được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Quang Đại
Giáo viên ngoài công lập ở Nghệ An chưa được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Quang Đại
Giáo viên ngoài công lập ở Nghệ An chưa được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Quang Đại
Lên top