Tổ chức “Phiên chợ Công đoàn 0 đồng” hỗ trợ công nhân

Công nhân Công ty may Đại Việt mua hàng tại "Phiên chợ Công đoàn 0 đồng". Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty may Đại Việt mua hàng tại "Phiên chợ Công đoàn 0 đồng". Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty may Đại Việt mua hàng tại "Phiên chợ Công đoàn 0 đồng". Ảnh Đức Long
Lên top