Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vận động 20 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Sự hài lòng của bệnh nhân là mục tiêu phấn đấu của bệnh viện. Ảnh: Thanh Thủy
Sự hài lòng của bệnh nhân là mục tiêu phấn đấu của bệnh viện. Ảnh: Thanh Thủy
Sự hài lòng của bệnh nhân là mục tiêu phấn đấu của bệnh viện. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top