LĐLĐ tỉnh Hải Dương động viên gia đình công nhân khó khăn

Đại diện LĐLĐ tỉnh Hải Dương động viên gia đình đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý
Đại diện LĐLĐ tỉnh Hải Dương động viên gia đình đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý
Đại diện LĐLĐ tỉnh Hải Dương động viên gia đình đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý
Lên top