Nghệ An: Dẫn đầu chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Nghệ An đứng đầu cả nước trong chương trình trực tuyến “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: DT
Nghệ An đứng đầu cả nước trong chương trình trực tuyến “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: DT
Nghệ An đứng đầu cả nước trong chương trình trực tuyến “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: DT
Lên top