Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: “Đòn bẩy” để người lao động phát huy khả năng

Anh Nguyễn Hoàng Khôi và dàn xe tự hành AGV. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Hoàng Khôi và dàn xe tự hành AGV. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Hoàng Khôi và dàn xe tự hành AGV. Ảnh: NVCC
Lên top