Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Phong trào lan tỏa đến từng cơ sở

Đoàn viên Nguyễn Hữu Hải - CĐCS Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Yên Bái) - với sáng kiến “Nâng cấp máy tạo hình tự động” góp phần tăng năng xuất lao động tiết kiệm chi phí cho công ty. Ảnh: Xuân Hiền
Đoàn viên Nguyễn Hữu Hải - CĐCS Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Yên Bái) - với sáng kiến “Nâng cấp máy tạo hình tự động” góp phần tăng năng xuất lao động tiết kiệm chi phí cho công ty. Ảnh: Xuân Hiền
Đoàn viên Nguyễn Hữu Hải - CĐCS Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Yên Bái) - với sáng kiến “Nâng cấp máy tạo hình tự động” góp phần tăng năng xuất lao động tiết kiệm chi phí cho công ty. Ảnh: Xuân Hiền
Lên top