Nghệ An: Giảm giá 10-15% sản phẩm nông nghiệp sạch cho đoàn viên

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An ký kết chương trình thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An để nâng cao phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An ký kết chương trình thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An để nâng cao phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An ký kết chương trình thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An để nâng cao phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: QĐ
Lên top