Nâng cao kỹ năng thương lượng thỏa ước tập thể cho cán bộ CĐ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc khóa tập huấn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc khóa tập huấn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc khóa tập huấn.
Lên top