Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Các doanh nghiệp hiện nay vẫn sử dụng nhiều lao động có trình độ chuyên môn thấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các doanh nghiệp hiện nay vẫn sử dụng nhiều lao động có trình độ chuyên môn thấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các doanh nghiệp hiện nay vẫn sử dụng nhiều lao động có trình độ chuyên môn thấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top