Nam công nhân khu công nghiệp và gánh nặng gia đình

Nam công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) phải thắt chặt chi tiêu để lo cho gia đình.Ảnh: N.NGA
Nam công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) phải thắt chặt chi tiêu để lo cho gia đình.Ảnh: N.NGA
Nam công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) phải thắt chặt chi tiêu để lo cho gia đình.Ảnh: N.NGA
Lên top