Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam:

“Luôn xác định cán bộ Công đoàn là nghề đặc biệt”

Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam - (thứ hai từ trái sang) động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: T.E.A
Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam - (thứ hai từ trái sang) động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: T.E.A
Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam - (thứ hai từ trái sang) động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: T.E.A
Lên top