CĐ Công nghiệp Hoá chất VN hỗ trợ 100 triệu đồng làm sân đá bóng cho NLĐ

Lễ cắt băng khánh thành sân đá bóng phục vụ người lao động. Ảnh: H.T
Lễ cắt băng khánh thành sân đá bóng phục vụ người lao động. Ảnh: H.T
Lễ cắt băng khánh thành sân đá bóng phục vụ người lao động. Ảnh: H.T
Lên top