Công đoàn Công nghiệp Hoá chất VN dành 2 tỉ đồng chăm lo Tết cho NLĐ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: V.L
Lên top