Long An: Tọa đàm về đổi mới hoạt động Công đoàn

Tọa đàm tại LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Tọa đàm tại LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Tọa đàm tại LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Lên top