Long An mời gọi đầu tư 2 nhà máy điện “tỉ đô”

Thông báo mời nhà đầu tư 2 nhà máy điện LNG ở tỉnh Long An. Ảnh: SCT
Thông báo mời nhà đầu tư 2 nhà máy điện LNG ở tỉnh Long An. Ảnh: SCT
Thông báo mời nhà đầu tư 2 nhà máy điện LNG ở tỉnh Long An. Ảnh: SCT
Lên top