Long An hủy “Đại nhạc hội” đón năm mới để phòng chống COVID-19

Đại nhạc hội chào xuân ở TP.Tân An đã không được tổ chức. Ảnh: BTC
Đại nhạc hội chào xuân ở TP.Tân An đã không được tổ chức. Ảnh: BTC
Đại nhạc hội chào xuân ở TP.Tân An đã không được tổ chức. Ảnh: BTC
Lên top