Long An: Chỉ hơn 7% nhà nuôi yến có hồ sơ môi trường

Một cơ sở nuôi yến ở tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Một cơ sở nuôi yến ở tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Một cơ sở nuôi yến ở tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Lên top