LĐLĐ tỉnh Yên Bái: 23.680 CNVCLĐ đã cài đặt ứng dụng Bluezone

Cán bộ Công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Cán bộ Công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Cán bộ Công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Lên top