Long An: Trên 54 ngàn CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

CNVCLĐ tỉnh Lon g An hưởng ứng cài đặt Bluezone phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: K.Q
CNVCLĐ tỉnh Lon g An hưởng ứng cài đặt Bluezone phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: K.Q
CNVCLĐ tỉnh Lon g An hưởng ứng cài đặt Bluezone phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: K.Q
Lên top