Hà Giang bứt phá cài đặt Bluezone: Lên tận từng nương từng rẫy vận động

Hà Giang bứt phá trong công tác tuyên truyền cài ứng dụng Bluezone. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hà Giang bứt phá trong công tác tuyên truyền cài ứng dụng Bluezone. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hà Giang bứt phá trong công tác tuyên truyền cài ứng dụng Bluezone. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lên top