LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Bàn biện pháp giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top