Gần 200 CNLĐ cầu cứu cơ quan chức năng vì chủ doanh nghiệp không đóng BHXH:

BHXH tỉnh Ninh Bình sẽ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra

Gần 100 CNLĐ Cty LB tập trung trước cổng Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình để cầu cứu. Ảnh: NT
Gần 100 CNLĐ Cty LB tập trung trước cổng Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình để cầu cứu. Ảnh: NT
Gần 100 CNLĐ Cty LB tập trung trước cổng Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình để cầu cứu. Ảnh: NT
Lên top