LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Điều tra xã hội học về công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top