LĐLĐ tỉnh Hoà Bình tập huấn cho cán bộ công đoàn chủ chốt

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Lên top