CỤM THI ĐUA LĐLĐ 7 TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2018:

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn để chăm lo đoàn viên

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: N.V
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: N.V
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: N.V
Lên top