LĐLĐ TỈNH HƯNG YÊN VÀ BÁO LAO ĐỘNG:

Đa dạng các hình thức tuyên truyền hoạt động công đoàn

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên ký chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động CĐ giai đoạn 2018-2023. Ảnh: V.LÂM
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên ký chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động CĐ giai đoạn 2018-2023. Ảnh: V.LÂM
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên ký chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động CĐ giai đoạn 2018-2023. Ảnh: V.LÂM
Lên top