LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh phát biểu tại hội nghị.
Lên top