LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Tập huấn quản lý phần mềm đoàn viên

Đồng chí Nguyễn Thị Như Huệ, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.
Đồng chí Nguyễn Thị Như Huệ, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.
Đồng chí Nguyễn Thị Như Huệ, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.
Lên top