LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tổng kết 3 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị