LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Lên top