LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" lần thứ IV

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: PĐ.
Lên top