LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Chăm lo đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (thứ hai từ phải sang) trao quà cho gia đình đoàn viên bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: T.X
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (thứ hai từ phải sang) trao quà cho gia đình đoàn viên bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: T.X
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (thứ hai từ phải sang) trao quà cho gia đình đoàn viên bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: T.X
Lên top