LĐLĐ Thừa Thiên - Huế bàn giao các CĐCS Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Lên top