LĐLĐ quận Cầu Giấy: Tặng 15 máy tính, máy in cho Làng trẻ em Birla Hà Nội

Trao máy tính, máy in cho Làng trẻ em Birla Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ Cầu Giấy
Trao máy tính, máy in cho Làng trẻ em Birla Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ Cầu Giấy
Trao máy tính, máy in cho Làng trẻ em Birla Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ Cầu Giấy
Lên top