Năm học mới: Tinh giản chương trình, giảm thời gian thực học trên lớp

Học sinh cả nước sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh cả nước sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh cả nước sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top