Trao 100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học sinh tiểu học. Ảnh Đức Long
Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học sinh tiểu học. Ảnh Đức Long
Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học sinh tiểu học. Ảnh Đức Long
Lên top