Trao tặng 400 cặp phao cứu sinh cho học sinh nghèo ở Đà Nẵng

Ông Ngyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao 200 cặp phao cứu sinh cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Khương. Ảnh: Tường Minh
Ông Ngyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao 200 cặp phao cứu sinh cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Khương. Ảnh: Tường Minh
Ông Ngyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao 200 cặp phao cứu sinh cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Khương. Ảnh: Tường Minh
Lên top