LĐLĐ Kiên Giang Bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở

LĐLĐ Kiên Giang bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên Trần Văn Hùng. Ảnh: LT
LĐLĐ Kiên Giang bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên Trần Văn Hùng. Ảnh: LT
LĐLĐ Kiên Giang bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên Trần Văn Hùng. Ảnh: LT
Lên top