LĐLĐ Đắk Lắk: Trao nhà Mái ấm công đoàn cho 13 đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho 13 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho 13 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho 13 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.