LĐLĐ Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn

LĐLĐ Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Lên top