Tiền Giang kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Cán bộ CĐ tỉnh Tiền Giang dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Cán bộ CĐ tỉnh Tiền Giang dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Cán bộ CĐ tỉnh Tiền Giang dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top