Công nhân được hỗ trợ nhà ở trong lễ kỷ niệm 90 thành lập Công đoàn

Trao Mái ấm Công đoàn cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại lễ kỷ niệm
Trao Mái ấm Công đoàn cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại lễ kỷ niệm
Trao Mái ấm Công đoàn cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại lễ kỷ niệm
Lên top