Lào Cai: LĐLĐ huyện Bảo Yên kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN ở 2 CĐCS

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) kiểm tra tại CĐCS Phòng NNPTNT.
Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) kiểm tra tại CĐCS Phòng NNPTNT.
Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) kiểm tra tại CĐCS Phòng NNPTNT.
Lên top