Vinh danh các “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017:

Lan tỏa trách nhiệm xã hội, thương hiệu doanh nghiệp đến cộng đồng

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trao bằng khen cho các DN vì người lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trao bằng khen cho các DN vì người lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trao bằng khen cho các DN vì người lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top