Tổng LĐLĐVN:

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN

BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top