Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường

B.C.Đ |

Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền cho Đại hội CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến diễn ra từ 24-26.9.2018 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CNVCLĐ, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân (GCCN), tổ chức CĐVN trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17.11.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản số 66-HD/BTGTW do Phó Trưởng ban Bùi Trường Giang hướng dẫn công tác tuyên truyền.

Hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức dưới nhiều hình thức

Theo đó, mục đích, yêu cầu của đợt tuyên truyền Đại hội CĐVN lần thứ XII là làm cho toàn Đảng, toàn xã hội và các cấp CĐ, CNVCLĐ cả nước hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của GCCN, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của GCCN, tổ chức CĐVN trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ, góp phần xây dựng GCCN VN lớn mạnh theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 25.12.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ.

Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông CNLĐ, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp tuyên truyền Đại hội CĐVN lần thứ XII với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung: 1/ Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GCCN và tổ chức CĐVN, thể hiện qua một số văn bản quan trọng sau: Nghị quyết 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25.12.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kết luận số 62-KL/TW ngày 8.12.2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 2/ Tuyên truyền về vị trí, vai trò, sự trưởng thành của GCCN, tổ chức CĐVN qua 11 kỳ đại hội; những thành tựu đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3/ Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, nhiệm kỳ 2013-2018 trong các cấp CĐ; những mô hình hoạt động CĐ hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ CĐ tiêu biểu, xuất sắc, CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc. 4/ Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội CĐVN lần thứ XII; nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp CĐ cả nước chào mừng đại hội. 5/ Diễn biến, kết quả Đại hội CĐVN lần thứ XII; phương hướng hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết ngay sau khi kết thúc đại hội.

Tổ chức thực hiện

Hướng dẫn cũng nêu rõ Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo và hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng của ngành, cấp mình tuyên truyền về Đại hội CĐVN lần thứ XII, gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền khác trong năm 2018; Tổ chức cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về Đại hội XII CĐVN tại các hội nghị, hội thảo về công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng LĐLĐVN biên soạn; Phối hợp với CĐ cùng cấp để cập nhật tài liệu, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về Đại hội XII CĐVN.

Đối với Tổng LĐLĐVN, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XII CĐVN trong các cấp CĐ và CNVCLĐ; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền về đại hội; cung cấp thông tin về đại hội tại các hội nghị báo cáo viên Trung ương và hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí; Phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim, tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội; Chỉ đạo tuyên truyền, phản ánh về đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức CĐ

Các báo, đài Trung ương và địa phương dành thời lượng thoả đáng để tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XII CĐVN; Mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hội thảo, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Tổng LĐLĐVN tổ chức truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XII CĐVN; đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về đại hội trên các bản tin thời sự trong những ngày diễn ra đại hội; xây dựng, phát sóng phim tài liệu về Đại hội XII CĐVN; Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh và các đài phát thanh truyền hình địa phương tổ chức tiếp sóng đài Trung ương và sản xuất các chương trình tuyên truyền, cổ vũ đại hội.

B.C.Đ
TIN LIÊN QUAN

PODCAST: Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình.  Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.

Cẩn thận mất tiền vì đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế

Nguyên Chương |

Tin vào những lời quảng cáo đầy “mật ngọt” về lợi nhuận cao, an toàn vốn của các nhân viên môi giới tự nhận là làm việc cho đại lý sàn giao dịch đầu tư chứng khoán quốc tế, nhiều người đã phải đau đớn chứng kiến tiền của mình mất sạch. Dù liên tục được cảnh báo, song tình trạng người dân tham gia vào kênh đầu tư không được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ, vẫn có xu hướng tăng.

Biến thể BA.5 lây lan nhanh hơn, có nên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4?

AN AN - DƯƠNG ANH |

BA.4 và BA.5 là những biến thể phụ mới nhất của Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn. Trước tính chất của biến thể mới, các chuyên gia y tế khuyến cáo những đối tượng nguy cơ cao nên thực hiện tiêm nhắc lại mũi 4 khi đã đủ thời gian sau tiêm mũi 3. 

Cao điểm sốt xuất huyết và khoảng trống bác sĩ có kinh nghiệm, thuốc men

Thế Lâm |

TPHCM đang trong giai đoạn căng thẳng chống dịch sốt xuất huyết. Bởi xét về số ca mắc, tỉ lệ ca nặng và số ca tử vong, đợt dịch sốt xuất huyết đang diễn ra tại TPHCM đã vượt đỉnh dịch sốt xuất huyết năm 2019.

Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch chưa thành hình sau nửa năm

Đình Long - Hà Phương |

Hà Nội - Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là công trình được khởi công vào cuối năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6.2022. Thế nhưng đến nay, đã quá thời hạn hoàn thành, công trình vẫn còn đang ngổn ngang, vật liệu rỉ sét, gây cản trở giao thông mỗi giờ tan tầm.

Nga yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp với mặt hàng mới 

Hải Anh |

Nga đã mở rộng danh sách những mặt hàng phải thanh toán bằng đồng rúp. 

Lê Công Tuấn Anh nhận mức cát-xê khó tin trong phim về Trịnh Công Sơn

Lan Anh |

Bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt năm 1992 cách đây tròn 30 năm có kinh phí sản xuất là 145 triệu đồng.

Cảnh báo sập bẫy việc rao bán nhà đất, chung cư ảo

Nguyên Anh |

Các tin đăng mua bán nhà đất, chung cư bùng nổ thời gian gần đây đều đánh vào tâm lý người mua là đẹp và rẻ. Nhiều thông tin được quảng cáo, đăng tải quá mức cho phép, thậm chí sai sự thật. Những người đăng tin bán nhà đất, chung cư nhưng thông tin địa chỉ lại mập mờ, chỉ hẹn ở những nơi không rõ ràng thì đây cũng có thể là những tin đăng bất động sản ảo.