Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường

Đợt tuyên truyền cần giúp CNLĐ nắm rõ hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Đợt tuyên truyền cần giúp CNLĐ nắm rõ hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Đợt tuyên truyền cần giúp CNLĐ nắm rõ hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top