TÂM TƯ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GỬI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Làm gì để thu hút lao động kỹ thuật cao?

Lao động kỹ thuật cao phục vụ ngành giống cây trồng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động kỹ thuật cao phục vụ ngành giống cây trồng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động kỹ thuật cao phục vụ ngành giống cây trồng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top