Lâm Đồng: Phát huy quyền dân chủ của người lao động

Ông Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị người lao động Công ty. Ảnh: Đức Thiệm
Ông Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị người lao động Công ty. Ảnh: Đức Thiệm
Ông Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị người lao động Công ty. Ảnh: Đức Thiệm
Lên top